Όροι Χρήσης

H ιστοσελίδα www.agropt.gr ανήκει στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Πύργου Τριφυλίας ΣΥΝ.Π.Ε. με ΑΦΜ 096083472 ΔΟΥ: Καλαμάτας ΕΜΑΣ: 1005050.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας μετά τις τυχόν αλλαγές που έχουν δημοσιευθεί στους Όρους, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των επικαιροποιημένων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που οι Όροι της ιστοσελίδας μας δεν είναι  αποδεκτοί από εσάς, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει,  προσωρινά ή μόνιμα,  μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, χωρίς προειδοποίηση κατά την  διακριτική του ευχέρεια.

Περιορισμός ευθύνης

Ο συνεταιρισμός δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα agropt.gr ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτό και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της υποδομής τους με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ο συνεταιρισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας, των server μας, του τεχνικού εξοπλισμού μας ή/και τρίτων ιστοσελίδων, παρόχων, κ.λπ. μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και οιαδήποτε παρόμοια στοιχεία. Όπου η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων,  ο συνεταιρισμός  δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, ή / και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης και κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα μας είναι η επίσημη του συνεταιρισμού. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως, εντελώς ενδεικτικά, οι απεικονίσεις των προϊόντων, τα χρώματα, οι φωτογραφίες, κάθε είδους πληροφορίες ή/και δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα των προϊόντων, κ.ο.κ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Συνεταιρισμού ή/και των συνεργατών της και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διανοητικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού ή συγγενικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση και γενικά οποιαδήποτε δήλωση τρίτων προς το  καταναλωτικό κοινό σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, της Εταιρείας μας επιφυλασσομένης για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

Όλες οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, λογότυπα και προδιαγραφές των προϊόντων, τόσο του  συνεταιρισμού όσο και/ή τρίτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η απεικόνισή τους στην ιστοσελίδα μας δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ή του ηλεκτρονικού καταστήματος του συνεταιρισμού μας.

Ο Συνεταιρισμός

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πύργου Τριφυλίας ΣΥΝ.Π.Ε. συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους με τις σύγχρονες τεχνολογίες, με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου.

We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τις απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.